Aftaler

Der er kun indgået aftale mellem Danmarks Lærerforening, Kreds 13 og Dragør. Tårnby Kommune vil ikke indgå aftale.


Dragør arbejdstidsaftale: Aftalen gælder for skoleårene 2017/18 og 2018/19 - se aftalen her.