Aftaler

Der er indgået aftaler mellem Danmarks Lærerforening, Kreds 13 og Dragør samt Tårnby.


Dragør arbejdstidsaftale: Aftalen gælder for skoleårene 2017/18 og 2018/19 - se aftalen her.

Tårnby arbejdstidsaftale: Aftalen gælder for skoleårene 2018/19 samt 2019/20 - se aftalen her.