De 15 punkter om arbejdstid

Inspiration til drøftelser på skolen om arbejdstidens tilrettelæggelse, arbejdstidens opgørelse og planlægning af skoleåret