Arbejdsliv Gode råd

Specialklassetillæg

Ændringer i specialklassetillæg pr. 1. januar 2007

Specialundervisningstillæggene.

Tillæggene ser således ud den1.oktober 2014

Til børnehaveklasseledere der varetager:

·        Særlig støtte til to-sprogede elever

·        Undervisning af børnehaveklasseelever i dansk som andetsprog

·        Støtte til fremme af sproglig udvikling for tosprogede børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen

Ydes et ikke pensionsgivende tillæg på 24,41 kr. pr. time

Til lærere der varetager :

·        Tale/høreundervisning

·        Bistand til småbørn med sprog-og talevanskeligheder

·        Undervisning i dansk som andetsprog

Ydes et ikke pensiongivende tillæg på 33,41 kr. pr. time

Til lærere og børnehaveklasseledere der varetager:

·        Specialundervisning/specialpædagogisk bistand i særlige klasser eller andre enheder svarende til klasser ydes et ikke pensionsgivende tillæg på 41,93 kr. pr. time.

Til lærere eller børnehaveklasseledere der i den almindelige undervisning har ansvaret for undervisningen af en eller flere elever, der er visiteret til specialundervisning efter folkeskolelovens § 20 stk. 2 med 9 eller flere støttetimer(svarende til 12 lektioner) ydes et ikke pensionsgivende tillæg på 19,39 kr. pr. time.

 Specialskolen.

Hvis du er ansat som lærer eller børnehaveklasseleder på en selvstændig skole med specialundervisning  får du  et årligt tillæg på 24049,02 kr.  =  2004,10 kr.  pr. mdr.

Hvis du er ansat som lærer eller børnehaveklasseleder på en selvstændig skole med specialundervisning får du et ikke pensionsgivende timetillæg på 24,41kr. pr. undervisningstime.

Alle beløbene er reguleret med 1,292955