Medlem Pensionister

Julehilsen fra F4 repræsentanter i HØ-pensionistforum

Kreds 13's repræsentanter i Hovedstaden Øst pensionistforum orientering om aktuelle ting - denne orientering er fra december 2018