Generalforsamling 2019 torsdag den 7. marts kl. 17.00 på Kastrupågårdsskolens lærerværelse, Blåklokkevej 1. Der er underholdning fra kl. 19.00 med Kongerækken.

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden Ulla Erlandsen. “Lærernes hus” - Præstefælledvej 37, 2770 Kastrup senest tirsdag den 19. februar. Der vil være sandwich kl. 18.30 for de, som har tilmeldt sig til det. Der er servering af øl, vin og vand til både generalforsamling og underholdningen. Tilmelding til sandwich senest onsdag den 27. februar enten på opslaget på din skole eller til Lærernes Hus mail: 013@dlf.org telefon: 32510821

FORELØBIG DAGSORDEN:

 1.                   Generalforsamlingens åbning og valg af dirigent.

 2.                   Forretningsorden for afvikling af årets generalforsamling.

  3.                   Formandens beretning.

  4.                   Regnskab for 2018

  5.                   Vedtægtsændringer

  6.                         Evt. indkomne forslag

  7.                   Budget og fastlæggelse af kredskontingent samt                                      kontingent til Kredsens Støttefond.

  8.                   Eventuelt.

 Klokken 19.00 – 21.00 er der underholdning med Kongerækken.

Veloplagt danmarkshistorie fortalt af historiker Hans Erik Havsteen og journalist Anders Olling bag den populære podcast Kongerækken.

Selvom Danmark efter sigende er Europas ældste monarki, kender de færreste danskere kongerækken. Denne aften kan du bl.a. få svar på følgende spørgsmål: Hvilken dansk vikingekonge døde efter sigende under et toiletbesøg? Hvorfor ville Thyra ikke fuldbyrde ægteskabet med Gorm den Gamle på bryllupsnatten? Hvorfor blev Valdemar Sejrs anden kone omtalt som ’den beske blomme’?

Kongerækken er blevet meget eftertragtede for deres skægge og lærerige foredrag, og deres bøger, der udkommer på Politikken, om gamle konger og dronninger er ligeledes meget læst.