Generalforsamling 2017

Generalforsamling i Amagerkredsen, Kreds 13, Tårnby og Dragør Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 16. marts 2017 kl. 17.00 på Kastrupgårdsskolen, lærerværelset, Blåklokkevej 1, 2770 Kastrup. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Tilmelding til den efterfølgende middag senest den 7. marts på listen på din skole eller til Lærernes Hus. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest den 28. februar 013@dlf.org