Om Kreds 13

Kalender

Her kan du følge med i kredsens aktiviteter i de kommende uger.

Uge 39:

Onsdag den 27. september kl. 9.00 - 12.00 regionalt møde i Tåstrup vedr. DLF's ny kommunikationsplatform.

Samme dag kl. 19.00 - 21.30 kongresforberedende møde i Tåstrup med DLF's formandsskab.

Torsdag den 28. september kl. 14.00 - 16.00 løntjek i Lærernes Hus.

Uge 40:

Onsdag den 4. oktober - hele dagen TR-stormøde "Danmark for velfærd" i Odense.

Torsdag den 5. - fredag den 6. oktober kongresforberedende kursus.