Om Kreds 13 Om Kreds 13

Kontingent

Kontingentsatser fra 1. august 2013
Kontingent pr. august 2013:

Kontingentoversigt pr. 1. august 2013

Kontingentopkrævning foretages af DLF Centralt pr. 1. oktober 2013.

Satser:
Fraktion 1 og 2, lærere og børnehaveklasseledere:            213 kr. pr. måned
Lærere og børnehaveklasseledere indmeldt efter 1. maj:    633 kr. pr. måned

Fraktion 4, pensionister:                                                 315 kr. pr. kvartal
Fraktion 6, særlige medlemmer:                                      369 kr. pr. kvartal

Dimittender har normalt 100 % fritagelse,
Ved barsel, ledighed orlov m.m. kan der søges 50 % kontingentnedsættelse.