Kunstklubbens bestyrelse

Kunstudvalget pr. 1.5.2012

Formand:                      Anni Schwalbe

Sekretær:                      Ulla Høpner

Kasserer:                      Flemming Feldstein

 

Øvrige medlemmer:     Marianne Kempf

                                    Annie Mørk Hansen

                                     Dorrit Erlandsson

TKL rep.:                       Helle Jensen

Kreds 13:                      
Ulla Erlandsen

Emner

Målgruppe