Politik For Kredsstyrelsen

Dagsorden

Du kan her læse dagsorden til førstkommende kredsstyrelsesmøde.

Dagsorden til kredsstyrelsesmøde den:

7. oktober 2020