Hovedstyrelsesvalg 2019 - se kandidaternes valgoplæg, de bliver lagt op efterhånden, som vi modtager dem.

Kredsstyrelsen i Kreds 13 anbefaler, at du stemmer på Jeanette Sjøberg fordi hun: - vil arbejde konstruktivt for at styrke lærerprofessionen og DLF’s profil udadtil - kæmper for den fælles fagforening og kollektive overenskomster, herunder en central arbejdstidsaftale - er engageret, analyserende, vedholdende, besidder sund kritisk sans og fagpolitisk mod - arbejder målrettet for at sikre medlemmerne de bedste arbejdsvilkår - ikke er bange for klart at udtrykke sine holdninger og handle på dem, også når de går på tværs af andres

Jeanette Sjøberg: Valgmateriale  Valgmateriale 2

Morten Refskov: Valgmateriale

Anders Liltorp: Valgmateriale Valgmateriale

Bob Bolbro: Valgmateriale  Valgmateriale

Tine Agerskov: Valgmateriale Valgmateriale

Rikke Gierahn: Valgmateriale Valgmateriale

Jacob Svejstrup: Valgmateriale Valgmateriale

Pia Jessen, børnehaveklasseleder: Valgmateriale