Medlem

Pensionister

Kreds 13 arrangerer hvert år en række aktiviteter for pensionisterne, derudover deltager kreds 13 i kredssamarbejdet Hovedstaden Øst.

Kreds 13 har et pensionistudvalg, formanden er kredskasserer Henrik Nielsen. Pensionistudvalget afholder møder 2 gange om året henholdsvis forår og efterår.
Derudover bliver der hvert år arrangeret en sommertur i august og en julefrokost i december.
Alle arrangementer bliver annonceret henholdsvis på kredsens og Folkeskolens hjemmeside.

Kredsen deltager i det forpligtende samarbejde Hovedstaden Øst med to repræsentanter, det er Elisabeth Abildgaard og Mona Gjedved.