Aftaler

Der er indgået aftaler mellem Danmarks Lærerforening, Kreds 13 og Dragør samt Tårnby.

Dragør arbejdstidsaftale: Aftalen gælder for skoleårene 2021/2022 og 2022/2023 - se aftalen her.

Tårnby arbejdstidsaftale: Aftalen gælder for skoleårene 2020/2021 samt 2021/22 - se aftalen her. 

Tårnby aftalen har fået et supplement. Supplementet indeholder bl.a. en ny hjemmelshenvisning til "Aftale om arbejdstid for undervisere i kommuner og omfatter ansatte i henhold til § 14 stk. 1 i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne." Bestemmelsen i lokalaftalen er alene supplerende til "Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne."