Aftaler

Der er indgået aftaler mellem Danmarks Lærerforening, Kreds 13 og Dragør samt Tårnby.


Dragør arbejdstidsaftale: Aftalen gælder for skoleårene 2019/20 og 2020/21- se aftalen her.

Tårnby arbejdstidsaftale: Aftalen gælder for skoleårene 2020/21 samt 2021/22 - se aftalen her.