Arbejdsliv

Inklusionsundersøgelse 2019

Ovenfor kan du dels læse vores sammenfatning af undersøgelsens resultater, og dels finde alle tallene i undersøgelsen:

Vi ønsker skoler, der har de bedste betingelser for, at vi kan inkludere så mange elever som muligt i de almindelige klassefællesskaber og samtidig sikre, at alle elever bliver fagligt løftet.

Hvis inklusion skal lykkes kræver det at rammerne er i orden, dvs. økonomi, lærerressourcer, kompetencer, fysiske forhold og undervisningsmidler, det kræver efteruddannelse og en styrkelse af normalundervisningen.

Vi anbefaler overordnet, at man i begge kommuner nedsætter en arbejdsgruppe med deltagelse af Ledere, AKT- og SSP-lærere, ALT-vejledere, psykologer m.fl. med henblik på at udarbejde et forslag til en ny struktur for inklusionsområdet på skolerne.