Arbejdsliv Arbejdsmiljø

Psykologbistand i Tårnby og Dragør

I Tårnby og Dragør kommuner er der forskellige lokale tilbud i forbindelse med problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

I Tårnby Kommune er der følgende muligheder:

Tårnby Kommune tilbyder alle medarbejdere en sundhedsforsikring. Igennem den har man mulighed for at få psykologbistand.

Der er derudover mulighed for at få coaching via kommunen, hvis man har arbejdsrelaterede problemer, men kun hvis man ikke er sygemeldt.

Ved særlige traumatiserende oplevelser, f.eks. vold, trusler om vold, alvorlige ulykker og dødsfald på skolerne, kan man få psykologhjæp via skolelederen. Kontakt skoleleder der sørger for den videre kontakt til "Trekanten".

I Dragør Kommune:

Der findes ikke tilbud i Dragør kommune i forbindelse med problemstillinger, der skyldes det psykiske arbejdsmiljø. Der må man kontakte egen læge.

I tilfælde af at man som medarbejder bliver udsat for særlige traumatiserende oplevelser skal man kontakte sin leder, der videreformidler kontakt til HR-afdelingen. Man kan i de tilfælde får 3 - 5 gange psykologhjælp hos Nordisk Krisehjælp.