Vigtig info om ferien

I forbindelse med afholdelse af sommerferien I Tårnby og Dragør afholder lærerne ferie i uge 28-29-30

Har du ikke optjent nok feriedage har du måske mulighed for feriedagpenge?
Hvis du mangler dækning til en del af din ferie, kan der, hvis du er medlem af en A-kasse, være mulighed for dagpenge under kollektiv ferie. Det kan være, hvis du ikke har været ansat så længe, eller du skifter arbejdsplads, og du er nødt til at holde flere feriedage, end du har optjent.
Hvis du f.eks. først blev ansat pr. 1.3.24, er det muligt, at du mangler at optjene 5 feriedag, som derfor vil blive trukket fra din løn.
Sørg for at kontakte din A-kasse inden ferie uden økonomisk dækning. Læs mere her:  https://laka.dk/i-job/kollektiv-ferie/

Ferie og sygdom. I tilfælde af at du er eller bliver syg i sommerferien:

  • Hvis du bliver syg i weekenden op til sommerferien eller mandag morgen i sommerferien inden arbejdstidens begyndelse, kan du få erstatningsferie for de dage, hvor du er sygemeldt. Du skal have sygemeldt dig til din arbejdsgiver inden arbejdstidens begyndelse (sommerferiens start) for at få erstatningsferie for alle dagene.
  • Hvis du bliver syg i sommerferien, skal du sygemelde dig til arbejdsgiver så hurtigt som muligt. I henhold til ferieloven har du mulighed for at få erstattet din ferie. Du kan få erstatningsferie efter 5 sygedage, de 5 dage er en karensperiode, de bliver ikke erstattet. De 5 dage behøver ikke at ligge inden for samme ferieperiode, men kan være spredt over flere ferieperioder indenfor samme ferieår. Ferieåret går fra 1. september 2023 til udgangen af december 2024.


Husk ved sygdom:
Meld dig syg så hurtigt som muligt til din arbejdsgiver. Du skal kunne dokumentere din sygdom med en lægeerklæring (som du selv skal betale) eller udskrift fra lægejournal.

Emner

Målgruppe