Om Kreds 13 Om Kreds 13

Forretningsudvalget

I de år, hvor der er valggeneralforsamling, vælger kredsstyrelsen et forretningsudvalg, formand og næstformand er fødte medlemmer.

Forretningsudvalget består af: Formand Ulla Erlandsen, næstformand Jørgen Frederiksen, samt to tillidsrepræsentanter en fra hver kommune. Fra Dragør er det: Gabriel Øberg, Nordstrandsskolen. Fra Tårnby er det: Chrstine Olsen, Korsvejens Skole.

Faglig sekretær, Charlotte Schjoldager og kasserer Henrik Nielsen deltager under de punkter, der bl.a. vedrører økonomiske spørgsmål.

Forretningsudvalget holder møde hver onsdag fra klokken 9.30 til 13.00. Forretningsudvalget er sagsforberedende for kredsstyrelsen.