Om Kreds 13 Om Kreds 13

Kredsstyrelsen

Kreds 13 har en kredsstyrelse bestående af en tillidsrepræsentant fra hver af de 11 skoler samt formand, næstformand og kasserer, der bliver valgt på generalforsamlingen.

Kredsstyrelsen fra 1. august 2020 - 1. april 2022

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Dragør skole Syd:
Dragør skole Nord:
St. Magleby Skole:
Skelgårdsskolen:
Pilegårdsskolen:
Tårnbygårdsskolen:
Nordregårdsskolen:
Løjtegårdsskolen:
Korsvejens Skole:
Skottegårdsskolen:     Kastrupgårdsskolen:  

Ulla Erlandsen
Jørgen Frederiksen
Henrik Nielsen
Stine Bruun Nordberg
Gabriel Øberg
Henriette Holte Thorius
Bente Wain
Charlotte Hansen
Bonnie Møller Fischer
Peter Lund
Ann Marquardsen
Christine Olsen
Rasmus Schlüter
Michael Vrochopoulos