Om Kreds 13 Om Kreds 13

Kredsstyrelsen

Kreds 13 har en kredsstyrelse bestående af en tillidsrepræsentant fra hver af de 11 skoler samt formand, næstformand og kasserer, der bliver valgt på generalforsamlingen.

Kredsstyrelsen fra 1. april 2024 - 1. august 2024

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Dragør skole:
Nordstrandsskolen:
St. Magleby Skole:
Skelgårdsskolen:
Pilegårdsskolen:
Tårnbygårdsskolen:
Nordregårdsskolen:
Løjtegårdsskolen:
Korsvejens Skole:
Skottegårdsskolen:     Kastrupgårdsskolen:  

Christine Olsen
Lars Toft
Henrik Nielsen
Lars Toft
Gabriel Øberg
Henriette Holte Thorius
Bente Wain
Charlotte Hansen
Bonnie Møller Fischer
Peter Lund
Ann Marquardsen
Ingen TR
Rasmus Schlüter
Michael Vrochopoulos