Om Kreds 13 Om Kreds 13

Kredsstyrelsen

Kreds 13 har en kredsstyrelse bestående af en tillidsrepræsentant fra hver af de 11 skoler samt formand, næstformand og kasserer, der bliver valgt på generalforsamlingen.

Kredsstyrelsen fra 1. august 2018 - 1. april 2019

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Dragør skole Syd:
Dragør skole Nord:
St. Magleby Skole:
Skelgårdsskolen:
Pilegårdsskolen:
Tårnbygårdsskolen:
Nordregårdsskolen:
Løjtegårdsskolen:
Korsvejens Skole:
Skottegårdsskolen:     Kastrupgårdsskolen:  

Ulla Erlandsen
Michael Vrocholoulos
Henrik Nielsen
Stine Bruun Nordberg
Marius Terkelsen
Henriette Holte Thorius
Bente Wain
Christian Arnth Jørgensen
Helle Jensen
Peter Lund
Christian M. Jessen
Christine Olsen
Pernille Kragelund
Michael Vrochopoulos