Medlem Kunstklubben

Bestyrelsesmedlemmer

Kunstudvalget pr. 1.5.2012

Formand:                      Anni Schwalbe

Sekretær:                      Ulla Høpner

Kasserer:                      Flemming Feldstein

 

Øvrige medlemmer:     Marianne Kempf

                                    Mona Gjedved

                                    Annie Mørk Hansen

                                     Dorrit Erlandsson

Kreds 13:                      Ulla Erlandsen