Medlem Kunstklubben

Bortlodningsregler

Gevinsterne deles i 2 kategorier, nemlig:Hovedgevinster, Tillægsgevinster

Gevinsterne vælges af vinderne i den orden, de pågældende numre udtrækkes.

Der kan frit vælges mellem alle gevinster, men den først udtrukne halvdel af gevinsterne betragtes som hovedgevinster.

Medlemmer kan lade sig repræsentere af andre medlemmer ved skriftlig fuldmagt, som skal være bestyrelsen i hænde senest ved lodtrækningens start. Er fuldmagten udstedt til bestyrelsen, skal den indeholde en prioriteret liste over kunstværkerne. Fuldmagtshaver vælger på lige fod med fremmødte medlemmer.

 I lodtrækningen om hovedgevinster deltager et medlem med

  • 1 lod det første år
  • 2 lodder det andet år

og så fremdeles til man har fået 8 lodder. Man kan ikke opnå mere end 8 lodder.

Når man vinder en hovedgevinst, begynder man forfra med lodantal som beskrevet ovenfor.

 Ved udlodning af tillægsgevinsterne deltager alle medlemmer hvert år med 1 lod.

Et medlem kan kun vinde en gevinst ved hver årlig trækning.

 Kastrup, den 9. februar 2006