Medlem Kunstklubben

Generalforsamling i Lærernes Kunstklub fredag den 14. april kl. 18.00 på Løjtehus, Løjtegårdsvej 67

Der er middag efter generalforsamlingen til 225 kr. pr. person Tilmelding og betaling til arrangementet senest den 6. april til Marianne Kempf på tlf. 28723183 eller på mail til marianne.kempf@gmail.com I forbindelse med generalforsamlingen er der udlodning af kunstværker, Kunstværkerne kan nu ses i Lærernes Hus.